Jocs inclusius a les Planes

Back

| Subject: Accessibilitat, Parks

Es tracta de l'àrea més gran de jocs infantils de la xarxa de parcs metropolitans

Imatge general de la nova àrea de jocs


Un total de 3.000 metres quadrats és l'extensió que té la nova àrea de jocs infantils inclusius al parc de les Planes que s'ha posat en marxa. Aquesta àrea s'ha dissenyat amb perspectiva d'inclusió, és a dir que permet que tots els infants puguin gaudir d'aquesta zona lúdica independentment de l'edat, el gènere i qualsevol tipus de discapacitat o limitació física. A més, el disseny dels equipaments lúdics, la connectivitat entre les diferents zones, l'elecció del paviment de cautxú, la creació de zones d'estada i la plantació de nou arbrat n'incrementen l'accessibilitat.

Per exemple, la selecció de paviments continus de formigó i cautxú, permeten i faciliten que cadires de rodes o nens amb alguna discapacitat física pugin accedir sense problema fins a cada element de joc, en lloc dels paviments granulars tradicionals o de sorra, que ho fan impossible. També hi ajuda el fet d'utilitzar colors diferents al paviment de cautxú per diferenciar zones i usos: a les zones d'estada, on hi ha els bancs i l'arbrat, és de color vermellós, en contrast amb la resta, que és de diferents tons de verd.

Estructura de la nova zona de jocs

La nova zona del parc es caracteritza per una gran diversitat de jocs infantils per a infants de totes les edats. Aquesta nova àrea té forma circular i s'ha pensat com un element central del parc, de manera que fomenta les relacions entre els veïns i en potencia l'ús. Es configura a través de dues plataformes que contenen els elements lúdics, una de superior i una d'inferior, separades per un talús de cautxú, element important de la proposta, ja que és on es col·loquen els tobogans i les xarxes per enfilar-se. Tot el conjunt gira entorn de la xemeneia de l'antiga bòbila, un element històric del parc que queda destacat gràcies a la pavimentació de la base amb peces ceràmiques, que evoquen així l'antiga activitat.

A banda del factor inclusiu, la sostenibilitat i la màxima integració a l'entorn són dos punts forts més d'aquest nou espai. Per una banda, l'aigua de la pluja es recull mitjançant dues grans franges drenants que la infiltren al terreny i que, en superfície, corresponen a les zones on s'ubiquen els bancs i el nou arbrat. Les espècies que s'han plantat, perennes i caducifòlies, proporcionen l'ombra necessària en cada època de l'any i asseguren així el confort dels usuaris. Per altra banda, s'ha construït amb els materials i recursos existents del parc, com per exemple la pedra llicorella, que conforma els nous murs de contenció.

Gallery

Related links

Where

  • Marker

    Parc de les Planes L'Hospitalet de Llobregat