Validats els acords sobre el concurs del NITBUS

Back

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic valida els acords del Consell Metropolità sobre el concurs del NITBUS

Imatge de la notícia


El passat 22 de novembre de 2016 el Consell Metropolità de l'AMB va acordar desistir, per manca de publicació prèvia al Diari Oficial de la Unió Europea, del procediment de contractació del servei públic nocturn de transport col·lectiu urbà de viatgers (NITBUS) a Barcelona i altres municipis de l'àmbit nord, així com reiniciar el procediment.

Les empreses Nex Continental Holdings i West Midlands Travel van presentar un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que va dictar la suspensió cautelar de l'acord del Consell.

Finalment, amb data 24 d‘abril de 2017, el Tribunal ha acordat desestimar el recurs i aixecar la suspensió de l'acord del Consell Metropolità, i entén que la tramitació realitzada per resoldre el concurs havia estat la correcta.

En conseqüència, la resolució del Tribunal esgota la via de reclamació administrativa i l'AMB reinicia la tramitació d'un nou expedient per licitar el contracte del servei NITBUS.

Prova: $provaURL