Seguretat dels ciclistes a la C-31

Back

| Subject: Mobility and Transport

Es presenta al Consell de Mobilitat un projecte per reduir l'accidentalitat en aquest eix viari

L'AMB ha presentat al V Consell de Mobilitat el projecte que busca reduir l'accidentalitat dels ciclistes de carretera en el tram metropolità de la C-31. En aquest Consell també s'ha recordat el desplegament de la ZBE Rondes de Barcelona amb l'entrada en vigor, l'1 de desembre de 2018, de la restricció de circulació de les motos més contaminants.

Altres temes tractats en aquesta sessió han estat l'eBicibox, l'evolució de l'app AMB Mobilitat, el seguiment del procés de participació del PMMU o les darreres recomanacions per fer ordenances municipals que regulin la presència de bicicletes, patinents, monopatins, etc. als carrers dels municipis metropolitans.

Més seguretat per als ciclistes sense grans inversions

Entre el 2013 i el 2017 s'han registrat 28 accidents de bicicletes a la carretera C-31, entre la C-32 i el pont del riu Llobregat. Aquest accidents suposen el 13% de l'accidentalitat del tram. El dia amb que hi ha més accidents és el diumenge, seguit pel dissabte, ja que són dies en què els col·lectius de ciclistes surten més a la carretera.

Gràfic Accidentalitat a la C-31 (persones, bicicletes i autobusos)


Per rebaixar aquestes xifres, l'AMB presenta un projecte amb mesures senzilles que possibiliten, sense haver de fer grans obres, augmentar la seguretat viària en un tram de 7 km, entre Castelldefels (km 180) i l'enllaç de Viladecans-les Filipines (km 187). Justament, aquest és el tram que registra més volum de ciclistes.

L'actuació que es proposa, en un tram genèric de la C-31, correspondria a una calçada amb els dos carrils de circulació de 3,30 metres d'amplada, situar el voral exterior per a la circulació de bicicletes amb una amplada mínima d'1,40 metres, separat del carril de circulació per una línia de 30 centímetres d'amplada amb ressalts, eliminar els obstacles existents al voral i reforçar la senyalització.

A la part superior de la imatge es pot observar la situació actual i, a la part inferior, la proposta presentada per l'AMB:

Gràfic de la solució proposada


L'AMB ha analitzat aquesta proposta amb la Generalitat de Catalunya, que és la titular de la via, que s'hi ha mostrat receptiva.

Motos a la ZBE Rondes de Barcelona

El Consell també va servir per recordar el full de ruta previst d'aplicació de la posada en marxa de la ZBE Rondes de Barcelona. En aquest sentit, a partir de l'1 de desembre de 2018, també s'inclouran en les restriccions les motocicletes i ciclomotors, que impedirà la circulació a les que no disposin d'etiqueta ambiental.

Per tant, a partir d'aquesta data, l'AMB recorda que en cas d'episodi de contaminació per NO2, les motos (motocicletes, ciclomotors, tricicles i quadricicles) sense etiqueta de la DGT (Zero, Eco, C i B) no podran circular en l'àmbit de la ZBE Rondes de Barcelona.

"Això és una mostra clara que s'estan aplicant les restriccions de manera escalonada, però sense punt de retorn", ha indicat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, durant la celebració d'aquesta cinquena sessió del Consell de Mobilitat.

El Consell és un ens que aglutina els agents socials de la metròpolis de Barcelona implicats en la mobilitat per fer realitat, entre tots, una mobilitat metropolitana molt més neta i sostenible. El Consell de Mobilitat de l'AMB compta amb un total de 208 representants permanents i es reuneix de manera ordinària dos cops l'any.

Where

  • Marker

    Seu de l'AMB

Prova: $provaURL