1r Congrés de Qualitat de l'Aire

Back

| Subject: Pollution

Les sessions de treball i ponències afronten la urgent gestió de la contaminació atmosfèrica

8 de cada 10 ciutats superen els nivells màxims de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A Catalunya, s'han superat els nivells d'òxids de nitrogen (NOx) i de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en zones molt densament poblades, com l'aglomeració de Barcelona.

Del 24 al 25 d'octubre, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'AMB i l'Ajuntament de Sabadell, impulsen el 1r Congrés de Qualitat de l'Aire, que aplegarà a Sabadell 95 ponents de relleu científic nacional i internacional, que exposaran la darrera hora de l'estat de la qüestió en urgència ambiental.

A través de les 22 sessions de treball plantejades, repartides en 7 àmbits d'aplicació directa, el congrés busca projectar els agents sectorials i donar suport a les sinergies i aliances necessàries per enfortir i donar visibilitat a la gestió de la qualitat de l'aire, i involucrar-hi els agents clau –tècnics, polítics i mitjans de comunicació– per afavorir l'adopció de polítiques integrals en favor de la qualitat de l'aire. Els àmbits d'actuació són: la salut, la fiscalitat, les emissions, l'educació i la sensibilització, la mobilitat, l'avaluació i modelització, i l'urbanisme.

La contaminació provoca 3.500 morts anuals a la metròpolis de Barcelona

L'AMB té com a eix prioritari la millora de la qualitat de l'aire. Una de les principals mesures és l'establiment de la zona de baixes emissions (ZBE) de l'àmbit Rondes de Barcelona, que regularà la circulació dels vehicles més contaminants (aquells als quals no els correspon l'etiqueta ambiental de la DGT), i que s'espera que reduirà un 15 % les emissions d'NO2 i PM10. Aquesta important mesura es complementa amb altres iniciatives, com la renovació de la flota de transport públic amb vehicles més nets, el títol T-verda metropolitana i la xarxa Bicivia de vies pedalables, entre altres.

L'AMB també ha consolidat la regulació i restricció d'activitats contaminants a les indústries situades a la metròpolis durant avisos i episodis d'alta contaminació. En cas d'emergència, les obres fins i tot aturen la seva activitat.

Pel que fa a l'educació ambiental, l'AMB compta amb recursos tant per a públic adult com escolar en el cicle d'activitats Compartim un Futur. A més, aquest curs s'ha introduït una activitat d'aprenentatge servei (ApS), obligatòria en el cicle curricular de l'ESO, en què els alumnes aprenen alhora que treballen sobre les necessitats reals de l'entorn.

Where

  • Marker

    Fira Sabadell

Prova: $provaURL