Participació en el projecte europeu DIDSOLIT

Captador solar dish-stirling

Captador solar dish-stirling, per escalfar l'aigua amb energia tèrmica

Technical details

 • Subjects:
  Energy, Renewable energy
 • Publication date:
  March 2016
 • Status:
  Done
 • Type / Subtype:
  Energia
 • Municipality:
  Montcada i Reixac
 • Project management:
  Participació i col·laboració en el projecte europeu DIDSOLIT-PB d'implementació d'un sistema solar de concentració innovador. Coordinació: Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinació AMB: Elena Lacort.
Descripció

Aquest projecte promou l'ús de tecnologies solars innovadores per a la generació d'energia distribuïda, és a dir, generar l'energia a prop d'on es consumeix.


Aquest sistema consisteix en un captador solar parabòlic que concentra l'energia solar per generar energia elèctrica i tèrmica, amb una relació de potencia 1:3 kW. L'energia elèctrica es genera mitjançant un motor Stirling i l'energia tèrmica en refredar el mateix motor. L'energia tèrmica s'obté gràcies a un bescanviador de calor ubicat a l'interior del dipòsit, que té la capacitat d'acumular l'energia tèrmica fins que s'hagi d'utilitzar.

Com funciona el sistema Dish Stirling


Dades d'equivalència

L'energia tèrmica generada pel captador solar equival a 1/3 del consum d'1 torn de dutxa de l'ecoparc i al consum d'aigua calenta diari d'un habitatge de 4 persones (família tipus). El dish-stirling ocupa 9,5 m2, una superfície tres vegades més petita que el que ocuparia un sistema equivalent de plaques tèrmiques i fotovoltaiques convencionals (30 m2).

Monitoratge

El sistema consta d'un monitoratge connectat a la plataforma oficial del projecte DIDSOLIT-PB, que permet visualitzar el consum d'energia elèctrica dels vestuaris de l'edifici, la producció energètica de la instal·lació termosolar i el seu percentatge de contribució al consum dels vestuaris de l'edifici, l'estalvi econòmic i la reducció d'emissions de CO2.

Sistema de monitoratge

0
Ecoparc 2 Montcada i Reixac
Getting there
Transports nearby...
Related documents
Related facilities