Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat 2014-2020

Documents PSAMB 2014-2020
Strategic axis:
Education for sustainability
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB

Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat 2014-2020

Download

Resum executiu

Download

Resumen ejecutivo

Download

Executive summary

Download

Description

El present document és fruit d'un procés inicial de reflexió interna posterior a la creació de la nova AMB i que s'ha enriquit amb les aportacions de persones procedents d'entitats diverses considerades com agents estratègics a l'hora de definir un programa que abastarà l'horitzó dels propers 6 anys.

L'objectiu del Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat (PMES) és ser un full de ruta de l'enfocament i les principals prioritats traçades en matèria de sensibilització i educació per a la sostenibilitat en l'àmbit competencial de l'AMB i en estreta col·laboració amb els 36 municipis que conformen l'àmbit territorial metropolità.

Viewer

Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat 2014-2020