Integració de la cartografia acústica dels municipis metropolitans

Documents PSAMB 2014-2020
Strategic axis:
Environmental health
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
Axioma - Barcelona Regional

Integració de la cartografia acústica dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Download

Description

L'estudi es basa en la integració i normalització de la cartografia acústica dels municipis metropolitans. Fins l'actualitat, es disposaven de diferents mapes estratègics de soroll i dels municipis; per tant, s'han integrat totes les bases en un únic format. També, s'han avaluat els punts de fricció i s'han generat les zones amb una major afectació  a la població.

Viewer

Integració de la cartografia acústica dels municipis metropolitans