BIOCIRCULARCITIES

Exploring the circular bioeconomy potential in cities

Technical details

 • Subjects:
  Waste
 • Status:
  En curs
 • Municipality:
  --
 • Altres socis:
  Fundació ENT * (ES)(Coordinador), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (IT), Citta Metropolitana di Napoli (IT), Luxembourg Institute of Science and Technology (LU), Association des Villes et Regions pour la Gestion Durable des Ressources (BE) CIVITTA Eesti AS (EE), Regionalna Energiina Agencia Pazardjik Sdruzenie - Regional Energy Agency of Pazardjik (BG)
 • :
 • Project management:
  Víctor Mitjans (cap del Servei de Prevenció i Planificació)
 • Financing:

  Pressupost total: 999.894 € / Pressupost AMB: € (% finançament EU)

  $escapeTool.html(textalternatiulogo)
Descripció

logo

El projecte ha estat dissenyat per a) explorar el potencial de l'economia circular d'algunes cadenes de valor dels bioresidus (l'LCA es farà EN 3 cadenes de valor: 1 per a cada pilot) no explotats segons els principis de la bioeconomia en 3 contextos urbans europeus al voltant de les ciutats de Barcelona (ES), Nàpols (IT) i Pazardzhik (BG); b) identificar i analitzar les millors pràctiques de bioeconomia circular a la UE que podrien utilitzar-se com a exemple reeixit per a les àrees pilot; c) detectar oportunitats i deficiències regulatòries i comercials per a la introducció de pràctiques biocirculars als mercats locals i internacionals, i d) proposar instruments proactius i fulls de ruta per donar suport a la bioeconomia circular i expandir-la al context europeu. La fortalesa del projecte rau en la capacitat de reunir múltiples actors pertanyents a la quàdruple hèlix (empreses, institucions de recerca, autoritats públiques i societat civil) per construir el coneixement col·laboratiu necessari per mapejar els diferents interessos sobre els límits/potencials legals i de mercat per desenvolupar la bioeconomia circular.

 • Objectiu
  L'objectiu principal és donar suport al desenvolupament del marc regulador i dels fulls de ruta innovadors alineats amb els principis de la bioeconomia circular, centrats en els residus de base biològica i basats en la cocreació de coneixements gràcies als processos participatius amb múltiples actors.
 • Accions realitzades
  La cadena de valor de l'AMB se centraria en la valorització dels bioresidus municipals, concretament centrada en dos aspectes: 1) l'anàlisi dels resultats de diferents estratègies d'individualització de la recollida de bioresidu (diferents models de porta a porta i de tancament de contenidors, i els seus resultats de captació, impropis, acceptació, etc.), i 2) de quina manera els resultats obtinguts pels diferents models de recollida impacten sobre les diferents plantes de tractament existents, sobre la tipologia de productes que es poden obtenir dels bioresidus, així com la incidència prevista sobre les infraestructures futures.

  L'AMB serà responsable d'involucrar els actors industrials i les administracions públiques als laboratoris vius organitzats a escala local guiats pel Pla de difusió i comunicació liderat per ACR+. La presència de l'AMB al consorci garantirà una participació efectiva dels actors clau locals capitalitzant les xarxes i els enllaços existents amb les administracions públiques. A més, l'AMB contribuirà a proveir les dades disponibles per a l'anàlisi de la cadena de valor seleccionada, cosa que permetrà a altres socis fer l'anàlisi de cicle de vida i la identificació d'oportunitats i barreres reguladores i comercials per a la introducció de les pràctiques biocirculars analitzades.
0
Nàpols
1
Pazardjik