Projecte Life Infusion

Tractament intensiu d'efluents residuals i conversió en productes sostenibles útils: biogàs, nutrients i aigua.

Technical details

 • Subjects:
  Waste
 • Status:
  En curs
 • Municipality:
  --
 • Programa:
  Life
 • Número de projecte:
  LIFE19 ENV/ES/00283
 • Pressupost total:
  3.119.601 €
 • Pressupost AMB:
  256.598€ (55 % finançament EU)
 • Direcció del projecte:
  Júlia Hereza (Técnica del servei d'informació digital, qualitat i innovació), Glòria Sánchez (Cap de secció control de qualitat) i Joan Carles Fernández (Cap de servei d'informació digital, qualitat i innovació) i Carlos Albarrilla (Tècnic del Servei d'Informació Digital, Qualitat i Innovació).
 • Altres socis:
  Eurecat (ES) (Coordinador), Aqualia (ES), Àrea Metropolitana de Barcelona (ES), EBESA (ES), IRTA (ES), COGERSA (ES), DETRICON (BE), AMIU (IT)
 • Financing:

  Life

  $escapeTool.html(textalternatiulogo)
Descripció

logo

Globalment es generen 1.300 milions de tones de residus sòlids urbans (RSU), una xifra que s'espera a l'alça de cara al 2025, data en la qual es projecta que se'n generaran 2.200 milions de tones. Donant un cop d'ull a casa, a l'àrea metropolitana de Barcelona es van generar 1,5 milions de tones de residus l'any 2018. A la Unió Europea, el 37 % dels RSU corresponen a matèria orgànica i gairebé una quarta part dels RSU acaben en dipòsits controlats i generen lixiviats difícils de tractar. Amb la nova Directiva marc de residus (2008/98/CE) s'espera que la quantitat de fracció orgànica de residus municipals separada en origen (FORM) s'incrementi a finals del 2023. Tot i que el tractament actual de la FORM permet obtenir energia renovable i un digestat ric en nutrients, el líquid residual resultant encara suposa un repte ambiental.

En aquest context neix el projecte LIFE INFUSION, que serà una continuació del projecte Life Methamorphosis finalitzat el 30 de setembre del 2020. El Life INFUSION està liderat per la fundació EURECAT i en estreta col·laboració amb l'AMB i 6 socis més del consorci transnacional: Detricon (Bèlgica), AMIU (Itàlia), Aqualia, Cogersa, EBESA i IRTA (Espanya). El projecte busca millorar el tractament actual de les aigües residuals procedents del tractament anaerobi de la FORM, mitjançant un seguit de processos tecnològics que siguin constructius i no destructius de la càrrega orgànica i els nutrients d'aquestes aigües contribuint amb solucions vinculades a l'economia circular. El projecte pretén demostrar la viabilitat mediambiental, tècnica i econòmica de la recuperació de recursos d'alt valor afegit d'aquestes aigües residuals com ara biometà, compost, biofertilitzants i aigua regenerada a través de processos biotecnològics (bioreactor termofílic anaeròbic de membranes acoblat a un sistema de recuperació de nitrogen i a una osmosi inversa amb membranes regenerades) menys consumidors d'energia que els processos actuals.

El projecte inclourà la implementació d'aquesta tecnologia en dues plantes pilot, essent una el dipòsit controlat de COGERSA a Gijón, Astúries i l'altre l'Ecoparc del Besòs de Montcada i Reixac (AMB). La Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB acollirà, doncs, un dels pilots demostratius en aquesta planta i serà responsable de les accions de caracterització dels efluents, així com també de desenvolupar l'estratègia de comunicació i disseminació del projecte i dels materials de difusió.

 • Objectiu
  L'objectiu principal és demostrar, amb una visió d'economia circular, un esquema innovador de recuperació de recursos (biometà, biofertilitzants i aigua) dels efluents de gestió municipal mitjançant un procés de generació de rebuig gairebé nul. Aquests efluents són lixiviats de dipòsit controlat i la fracció líquida del digestat procedent del tractament de la fracció orgànica dels residus municipals. INFUSIÓ es basarà en el combinació de tecnologies biològiques i de separació existents altament eficients per reduir l'impacte ambiental de la gestió dels residus municipals i la recuperació de productes valuosos. L'objectiu final és canviar el paradigma actual de gestió de residus municipals convertint les instal·lacions actuals de tractament en centres de producció de biofertilitzants i adobs.
 • Accions realitzades
  Dins del projecte l'AMB té una participació activa: recopila l'històric de dades dels últims dos anys dels processos desenvolupats en els dos pilots demostratius a Barcelona i a Gijón per establir la línia base de partida del projecte; coordina l'obtenció de l'autorització i permisos del pilot de Barcelona; caracteritza una bona part dels efluents del pilot ubicat a l'Ecoparc 2 per poder controlar el procés i lidera les accions de comunicació i difusió del projecte.
Esquema

Esquema

0
Eurecat Plaça de la Ciencia, 2, 08243
1
EBESA Avda. Torre Mateu s/n (Accés per el polígon industrial Can Salvatella), 08110, Montcada i Reixac
2
AMB 08040, Barcelona
3
IRTA (Caldes de Montbui) orre Marimon, Carretera C59 km 12,1, 08140
4
IRTA (Cabrils) Carretera de Cabrils km 2, 08348
5
DETRICON Hundelgemsesteenweg 310 (Merelbeke), 9820
6
AMIU Via della Insurrezione 23 - 25 Aprile 1945, 25 (Genova), 16154
7
COGERSA Carretera de COGERSA, 1125 - 33697 Serín (Gijón), 33697
Getting there
Transports nearby...