Pous Castelldefels 5 i 6 (les Mines)

Pous Castelldefels 5 i 6 (les Mines)

Municipality: Castelldefels

Location: Castelldefels

Icona del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Delta del Llobregat
Location
How to get there?
Transport nearby...