Pou Espardanyé III

Pou Espardanyé III

Municipality: Castellbisbal

Location: Castellbisbal

Icona del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Cubeta de Sant Andreu i vall Baixa del Llobregat
Location
How to get there?
Transport nearby...