Pou Can Barata

Pou Can Barata

Municipality: Sant Cugat del Vallès

Location: Sant Cugat del Vallès

Icona del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):
Location
How to get there?
Transport nearby...