Rehabilitació energètica

Valoració ambiental de la rehabilitació energética de les zones menys eficients de l'AMB mitjançant ACV
Imatge de la publicació
Subject:
Climate Change
Public:
especialitzat | Technicians
Type:
Tècnic
Edition:
Dossier
Supports:
Electronic

Article

Download

Memòria final

Download

Resum executiu

Download

Synopsis

L'objectiu d'aquest estudi és desenvolupar una metodologia per a mesurar el nivell d'eficiència energètica d'àrees urbanes i els seus edificis, calcular el seu impacte ambiental i conèixer a escala territorial la implicació dels impactes ambientals generats per la rehabilitació dels edificis menys eficients, proporcionant una base científica sobre la qual recolzar les decisions de rehabilitació a escala urbana.

Author:
Sergio García-Pérez, Jorge Sierra-Pérez, Jesús Boschmonart-Rives, Gil Lladó Morales, Ana Romero Càlix
Available languages:
Catalan