Reducció de les emissions de les indústries

Pla d'acció genèric de reducció de les emissions de les indústries
Reducció de les emissions de les indústries
Subject:
Pollution
Public:
especialitzat
Type:
Tècnic
Edition:
Plans and programmes
Supports:
Electronic

Pla d'acció genèric de reducció de les emissions de les indústries

Download

Pla d'acció per sectors industrials

Download

Synopsis

L'objectiu d'aquest pla és la definició de mesures temporals excepcionals que els diferents sectors industrials de l'àrea metropolitana poden aplicar davant d'episodis d'elevada contaminació atmosfèrica.

Aquest pla d'acció, també ha de servir a les empreses dels diferents sectors industrials com a base per tal que puguin redactar els seus propis plans.

Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2018
Available languages:
Catalan
Related links