Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat 2030 (PMES2030)

PMES2030 portada
Subject:
Environmental Education
Public:
Formació reglada | 2n cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5)
Type:
Tècnic
Edition:
Plans and programmes
Supports:
Electronic

Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat 2030 (PMES2030)

Download

Síntesi del PMES2030

Download

Synopsis

El Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat 2030 (PMES2030) és el document estratègic que defineix les mesures principals que cal treballar amb horitzó 2030, tant a la Institució com de manera conjunta amb els ajuntaments metropolitans i altres administracions, per assentar les bases perquè la cultura de la sostenibilitat tingui en compte els límits ecològics del nostre planeta.

EL PMES2030 consta de 5 objectius generals i un total de 92 mesures específiques que s'implantaran fins al 2030.

Author:
AMB
Place and date:
Barcelona 2024
Available languages:
Catalan
DL:
B 21199-2023