El paper de la infraestructura verda urbana en l'adaptació al canvi climàtic

Treballs beneficiaris dels ajuts per al suport a la recerca en canvi climàtic a l'AMB
Imatge de la publicació
Subject:
Climate Change
Public:
especialitzat | Technicians
Type:
Tècnic
Edition:
Guides
Supports:
Electronic

Article

Download

Memòria final

Download

Resum executiu

Download

Synopsis

La infraestructura verda urbana proveeix diversos serveis ecosistèmics, entre els quals la regulació tèrmica i hídrica, tot propiciant una disminució de l'efecte d'illa de calor, i ajudant en la prevenció de les inundacions. Per tal de reforçar aquest paper cal proporcionar coneixements i eines pràctiques per fer de la infraestructura verda urbana un actiu en l'adaptació i mitigació del canvi climàtic. La recerca realitzada aporta criteris per adaptar els espais verds al canvi climàtic i els resultats indiquen quins són aquells espais verds que poden ser més adequats per a l'aplicació d'aquests criteris.

Author:
Adrián Cabezas / Arnau Lluch
Available languages:
Catalan