Comparació de sistemes d'obtenció d'ACS mitjançant un ACV

Treballs beneficiaris dels ajuts per al suport a la recerca en canvi climàtic a l'AMB
Imatge de la publicació
Subject:
Climate Change
Public:
especialitzat | Technicians
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Paper

Article

Download

Memòria final

Download

Resum executiu

Download

Synopsis

En aquest estudi es comparen, mitjançant un anàlisi del cicle de vida (ACV), amb mètodes ReCiPe Endpoint (H) i GWP 20a, tres de les tecnologies més esteses per l'obtenció d'aigua calenta sanitària (ACS) a vivendes plurifamiliars de Barcelona, dos d'elles en base a energia solar tèrmica. També s'analitzen els seus impactes ambientals individualment.

Author:
Ignasi Herranz Lahuerta
Available languages:
Catalan