18J - Turó del Sastre - LLOGUER - Montgat

Carrer Sant Feliu --
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: En execució/En construcció
TORNAR
07_img_montgat_LR.jpg

Es projecta un conjunt de dos edificis segons la topografia de manera a aprofitar les vistes existents en direcció al mar.
La promoció dispondrà de 39 habitatges, dels quals 33 seràn de venda i 6 seràn de lloguer, 33 places d'aparcament i 1 traster.
En la zona més alta de la parcel·la, es projecta l’edifici 01 (Pb +2) amb accés per a vianants des del carrer de Sant Feliu. Aquest edifici amb 17 habitatges i aparcament, és confrontant amb l’edificació i el carrer existent, respectant la volumetria i els patis interiors.
A la zona més baixa de la parcel·la, al carrer de Les Bateries es troba l’edifici 02. (Pb+4), amb 22 habitatges, aparcament i trasters. Aquest és confrontant amb l’edificació existent i es divideix en dos blocs unificats per una passera exterior comuna a cada planta i al nucli d’escales. La façana oest de caràcter més públic és on es localitza la passera d’accés als habitatges i el nucli vertical d’escales. La façana est es caracteritza pels balcons dels habitatges, en tota la seva longitud, amb vistes al mar i al carrer. La façana sud es caracteritza per obertures puntuals a les dues plantes més altes per a il·luminació i ventilació dels habitatges.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  4,784.44m2
  Autor:
  Xavier Vendrell i DATAAE, arq.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  November 2020
  Certificacio energètica:
  A
  Data final d'obra:
  November 2022
;