Calculadora solar

Back
Calculadora solar

Eina digital per conèixer la viabilitat d'una instal·lació solar

Technical details

 • Subjects:
  Energia
 • Publication date:
  February 2017
 • Status:
  Done
 • Type / Subtype:
  Energia / Energies renovables
 • Project management:
  Gil Lladó (tècnic d'energia), Ana Romero (cap de secció de Sostenibilitat i Educació)
 • Assistance:
  Sud Energies Renovables SL
 • Descripció

  La calculadora solar és una eina digital que permet als ciutadans fer un estudi estimat de viabilitat tècnica i econòmica d'una possible instal·lació solar fotovoltaica o tèrmica adaptada a la legislació vigent.
  • Antecedents
   Actualment existeix a l'Estat espanyol un entorn regulador i jurídic profundament advers que penalitza especialment l'autoconsum renovable. Els ciutadans necessiten eines per conèixer de forma objectiva les possibilitats d'aquestes tecnologies que contribueixen decisivament a la transició energètica
  • Objectiu
   Creació d'una eina digital que permeti a qualsevol ciutadà calcular un estudi estimat de viabilitat tècnica i econòmica d'una possible instal·lació de plaques solar a la coberta del seu domicili.
  • Actuacions realitzades
   • Estudi d'antecedents existents. Vistes diferents eines d'accés públic, s'ha acabat de perfilar l'objecte de l'aplicació.
   • Determinació de l'objectiu eina, dades partida, metodologia, biblioteca de dades, determinació costos instal·lacions, càlculs de produccions i rendibilitats.
   • Disseny i programació de l'aplicació online.
   • Elaboració del manual de l'usuari, que permet resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir durant l'accés a l'eina per part de qualsevol usuari.
   • Validació i calibració de l'eina amb casos reals. S'ha preparat un document amb els càlculs justificatius de cinc instal·lacions tipus reals executades, que serveixen per validar la utilitat i rigor de l'eina.
  • Fites assolides
   • La "calculadora solar" omple el buit existent entre una idea inicial de projectar una instal·lació solar i un projecte rigorós d'enginyeria, incentivant i donant confiança als ciutadans perquè s'impliquin decisivament en la generació renovable distribuïda.
   • Sense ser un expert, de forma molt didàctica i introduint un nombre limitat de dades, qualsevol ciutadà pot conèixer la viabilitat d'instal·lacions fotovoltaiques o solar tèrmiques.
   • L'eina és pública i ja està activa.

  Up

  Prova: $provaURL