Vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic

Back
Estudi sobre la vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona
  • Strategic axis: Energy and climate change
  • Publication date:
  • Author: Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Collaborators: Barcelona Regional i ESTEYCO
  • Estudi sobre la vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona

    Download

Description

L'objecte del document és estudiar l'efecte del canvi climàtic enfront el subministrament energètic i les infraestructures de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de preveure les possibles vulnerabilitats que d'aquest se'n generen i plantejar línies d'actuació per tal d'evitar o minimitzar el seu impacte.

Prova: $provaURL