Aprofitament dels recursos energètics marins de la costa metropolitana

Back
Documents PSAMB 2014-2020
  • Strategic axis: Means of production and consumption
  • Publication date:
  • Author: Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Collaborators: Ecosost, Litoral Consult - Barcelona Regional
  • Aprofitament dels recursos energètics marins de la costa de l'àrea metropolitana de Barcelona

    Download

Description

El treball es concreta en l'estudi per a l'aprofitament dels recursos energètics marins de la costa de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atès la Mediterrània no és, a priori, un mar energèticament potent, el plantejament de l'estudi és detectar i determinar els possibles potencials. L'àrea d'estudi es concreta davant la costa metropolitana, en un tram d'uns 45 km i a les aigües costaneres de fins a 20 km de la costa. Els recursos estudiats comprenen l'energia de les onades o undimotriu, l'energia dels corrents marins i l'energia dels gradients de temperatura i salinitat.

Viewer

Aprofitament dels recursos energètics marins de la costa metropolitana

Prova: $provaURL