Anàlisi dels teixits urbans metropolitans des de l'òptica energètica

Back
Anàlisi dels teixits urbans des de l'òptica energètica
  • Strategic axis: Energy and climate change
  • Publication date:
  • Author: Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Collaborators: Barcelona Regional
  • Anàlisi dels teixits urbans de l'àrea metropolitana de Barcelona des de l'òptica energètica

    Download

  • Annexos

    Download

Description

S'han cartografiat, correlacionat i agregat per municipis 12 indicadors fortament relacionats amb l'energia, per a tots els edificis del territori metropolità.

Prova: $provaURL