Gestió de voluminosos

Back

Gavà

Imatge de la planta de voluminosos

La planta de gestió de voluminosos de Gavà recupera fusta i residus voluminosos procedents de deixalleries o serveis municipals de recollida.

Location: Carretera Centres Emissors, km 1 Parc Agrari del Delta del Llobregat Gavà

Què fa

La planta de recuperació de fusta i voluminosos de Gavà tracta prop de 63.000 tones de residus l'any procedents de deixalleries o de serveis municipals de recollida de voluminosos que per les seves dimensions es recullen sense contenidors.

En funcionament des del 2004, és la primera planta d'aquest tipus construïda a Catalunya i dóna servei a tots els municipis metropolitans.

La planta de Gavà gestiona els residus voluminosos separant-los per materials per al seu posterior reciclatge:
 • La fusta i els seus derivats es trituren i s'envien a fàbriques per fer taulells d'aglomerat. El triturat també pot aprofitar-se com a combustible per a la producció d'energia.
 • Els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) s'emmagatzemen i es lliuren als sistemes integrats de gestió (SIG).
 • Els matalassos se separen i es lliuren a un gestor autoritzat.
Altres residus valoritzables que s'hi troben en menor proporció, com ara el vidre, el plàstic, el cartró i la ferralla també se separen i es destinen a un gestor autoritzat per al seu reciclatge.

Què tracta

La planta de voluminosos de Gavà tracta:

Elements voluminosos i fusta com ara: cadires, armaris, prestatgeries, portes, finestres, marcs, palets, restes de bigues i taulons.

Evolució i millores

La recuperació de la fusta evita la tala d'arbres per fabricar mobles o taulells d'aglomerat i, per tant, suposa un important benefici ambiental a canvi de menor despesa energètica. També evita que aquests residus de gran volum s'hagin d'abocar en dipòsits controlats, que són instal·lacions que ocupen molt d'espai.

A més de la fusta, a la planta de tractament de voluminosos també es recuperen altres materials associats a la fusta, com ara ferralla, paper, cartró i vidre, que s'envien a recuperadors autoritzats.

D'altra banda, la recuperació de RAEE permet la descontaminació dels seus components i la classificació per materials. D'aquesta manera es poden triturar i tractar per aconseguir matèries que es poden reintroduir al cicle de producció.

La recollida de RAEE de gran volum també evita que els metalls pesants i els gasos d'efecte hivernacle arribin al medi ambient.

Disseny de la instal·lació

Disseny de la instal·lació
Funcions Separació de tots els materials reciclables i trituració de la fusta per a la seva valorització.
Efectes/productes recuperats Fusta, ferralla, cartró, vidre, matalassos, RAEE.
Capacitat de tractament (t/any) 63.000
 • Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM)


  Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM)

  Subject:
  Residus, Sostenibilitat
  Type:
  Guided visit
  Public:
  Educació en el lleure, Entitats i associacions, Formació no reglada, Ciutadania, Families, Specialized, Primary school: 10 to12 years, Lower secondary school: 12 to 14 years, Lower secondary school: 14 to16 years, Upper secondary school (16 to18 years), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, Graus,Postgraus i Màsters, Formació reglada, Formació reglada
  Where:
  Gavà
  When:

 • Què en fem, del llit?
  Illustrated story

  Què en fem, del llit?

  Subject:
  Residus
  Type:
  General interest
  Public:
  Formació reglada
  Subpublic:
  Primary school: 8 to 10 years
  Edition:
  Illustrated story
  Support:
  Electronic, Paper

Location

How to get there?
Transport nearby...

Related press releases

Prova: $provaURL