Enquesta satisfacció

Si et plau valora el nivell de satisfacció dels serveis que us ofereix la Direcció dels Serveis de Prevenció i Gestió de Residus i ho tindrem en compte en els objectius 2020.

La puntuació serà del 0-10, essent 0 la puntuació més negativa i 10 la més positiva.

Gràcies per la teva col·laboració!

Data protection

We inform you that your data will be integrated in a database property of the Barcelona Metropolitan Area (AMB) to answer your queries and requests. Your data will not be disclosed to third parties and, once your query or request has been answered, it will be kept under legal obligation in the AMB’s file record. For more information, check our Privacy Policy.

.If you want to access, correct or delete data and exercise the rest of your rights, you can contact Legal Services, Exercise of Rights: Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, attaching a copy of your ID or sending an email to generic instance.