ETAP de Sant Vicenç dels Horts

Back

Sant Vicenç dels Horts

Imatge de l'equipament

Sant Vicenç dels Horts

Location: Sant Vicenç dels Horts

Planta potabilitzadora de Sant Vicenç dels Horts

Potabilitzadora de Sant Vicenç dels Horts

Recull l'aigua de 4 pous ubicats als dos marges del riu Llobregat.

Principals contaminants: ferro i manganès.

Tractament: oxidació, filtració i cloració.

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL