ETAP de Sant Feliu de Llobregat

Back

Sant Feliu de Llobregat

Imatge de l'equipament

Sant Feliu de Llobregat

Planta potabilitzadora de Sant Feliu de Llobregat

Recull l'aigua dels pous ubicats en aquest municipi.

Principals contaminants: compostos orgànics volàtils.

Tractament: stripping.
Prova: $provaURL