Coneix millor els residus i els recursos

Back
Coneix millor els residus
From

to
Registration Adaptat a mobilitat reduïda Adaptat a mobilitat reduïda
Subject:
Residus, Sostenibilitat
Type:
Activitat a l'aula
Public:
Formació reglada (Show all)
When:
From to (Save)
Promoters:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programme:
Compartim un futur

Description

Activitat a l'aula on es donarà a conèixer el cicle dels residus i recursos, què se separa a casa i com es pot prevenir la generació de residus. A més, s'explicarà a quines instal·lacions van a parar els diferents tipus de residus i què se'n fa després. També, es reflexionarà conjuntament sobre les pràctiques de reutilització i reciclatge que permeten fer dels residus un recurs. Es fomentarà el consum responsable i la filosofia de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.

NOTA: El centre sol·licitant ha de disposar d'un equip amb ordinador, projector i pantalla.

Lloc i durada

On vols fer-la? Tu pots decidir el lloc on realitzar l'activitat: aula escolar, biblioteca, centre cívic, casal, etc.

Per a la realització de l'activitat l'òptim és que es pugui fer a un espai amb pissarra o paret.

La durada de l'activitat és d'1 hora.

Horaris

L'activitat s'ofereix de dilluns a dissabte en horari de matí o tarda i diumenges pel matí, segons la petició dels sol·licitants.

Continguts curriculars

Objectius

  • Identificar els residus que es generen majoritàriament a casa i a l'escola.
  • Explicar diferents estratègies per disminuir la generació de residus.
  • Analitzar la diferència entre reciclar, reutilitzar i reduir i practicar actituds personals.
  • Adquirir competències per actuar d'una manera responsable envers el medi.
Competències
  • Aprendre a aprendre
  • Autonomia i iniciativa personal
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
Metodologia

Diàleg educador/a-alumnat, exposició o comunicació de continguts, recerca de solucions.

Adaptació a NEE

Adaptada per a mobilitat reduïda.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Related publications