Elaboració del PSAMB: Sessió de priorització de propostes amb els municipis.

| Subject: Biodiversity, Climate Change, Pollution, Ecology, Environmental Education, Renewable energy, Waste, Sustainability

Type: Ambientals

contaminació

L'any 2012 l'AMB va iniciar el procés d'elaboració del Pla de sostenibilitat de l'AMB (PSAMB). Aquest seminari va servir per presentar i debatre les diferents aportacions realitzades al mes de juny:

Objectius i metodologia de la sessió - Xavier Basora, Espai TReS

PSAMB - Propers passos - Ana Romero, AMB

Prova: $provaURL