Recull d'administracions i entitats per a la ciutadania

Back
Imatge d'una publicació del CUF
 • Subject: Sustainability
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Dossier
 • Supports: Electronic
Synopsis

L'experie?ncia acumulada al llarg dels anys de funcionament del programa educatiu de l'AMB Compartim un Futur ha fet evident la necessitat que te? la ciutadania de disposar d'informacio? sobre a qui adrec?ar-se en cas de voler formular consultes, queixes o fer altres accions que afecten el conjunt de la societat. Per aquest motiu, s'ha creat el present document, que recull les principals administracions i entitats, per tal d'ajudar a trobar l'o?rgan gestor que el ciutadà necessita.

 • Author:
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  02/02/2021
 • Available languages:
  Catalan
Prova: $provaURL