Sensibilitzar sobre el soroll

Back

| Subject: Environmental Health

L'AMB presenta a una jornada recursos sobre contaminació acústica

Assistens a les jornades
Assistens a les jornades
Tècnics de sostenibilitat de l'AMB va ser ponents a la jornada tècnica "Com sensibilitzar a la ciutadania sobre el soroll?" que es va realitzar a la ciutat de Sabadell dins de la campanya "Sabadell sona bé! Sabadell dorm bé".

L'objectiu de la jornada era establir sinergies comunicatives sobre la contaminació acústica. L'acte anava dirigit a responsables i tècnics d'ens locals en l'àmbit de la gestió del soroll i/o la comunicació, sensibilització i l'educació ambiental. Des de l'AMB es van mostrar i compartiran diverses eines per comunicar, conscienciar i activar la ciutadania vers la contaminació acústica.

La jornada va estar organitzada per l'Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya, l'AMB i la Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

La jornada es va distribuir en tres sessions definides:
  • L'Ajuntament de Sabadell va presentar la guia de mediació de sorolls veïnals.
  • Es van explicar diferents estratègies que s'havien fet des d'alguns ajuntaments (Girona, Barcelona) per a la minimització de la contaminació acústica de la ciutat.
  • Es van presentar els recursos que les diferents administracions oferien com ara, les activitats relacionades amb el soroll i la contaminació acústica de l'AMB, el kit de l'orella gengant de la Generalitat o la guia SENT de la Diputació de Barcelona.
Salut ambiental i prevenció de la contaminació acústica

La ponència tècnica de l'AMB va anar encaminada a explicar les activitats i el recurs de que en disposa referent a la salut ambiental i a la prevenció de la contaminació acústica, per posar-ho a disposició dels Ajuntaments que ho sol·licitin.

Aquestes activitats sobre salut ambiental i prevenció de la contaminació acústica, sorgides a partir del PSAMB, volen aportar una perspectiva global sobre el concepte de salut ambiental i identificar els diferents tipus de contaminació i els seus efectes:

Stop soroll, fem salut!
1, 2, 3... salut i silenci!
Shhh...

Prova: $provaURL