Projecte contra la desforestació

Back

| Subject: Climate Change

L'AMB compensa el CO2 generat a les seves oficines en un projecte a l'Amazònia

Oficines de l'AMB
Oficines de l'AMB
El Projecte REDD - Conservación de Madre de Dios en la Amazonia (Perú) que vol reduir la desforectació del bosc de l'Amazònia, s'ha beneficiat d'un total de 492,44 tones de CO2, en concepte de compensació d'emissions que l'AMB va generar en les seves oficines l'any 2013 i en els seminaris ambientals els anys 2011, 2012 i 2013.

Aquestes emissions corresponen al consum de gas natural i electricitat de l'activitat a les oficines de l'AMB, així com els desplaçaments en transport in labore de la flota pròpia, el consum de material d'oficina, el tractament dels residus generats i el consum d'aigua. A nivell dels seminaris ambientals, s'han calculat les emissions associades al transport dels assistents a la seu de l'AMB.El projecte de producció ecològica i vigilància per reduir la important desforestació d'aquesta part de l'Amazònia al Perú abasta 100.000 hectàrees de selva que es troba localitzada a menys de 50 km de la nova carretera inter-oceànica que unirà Brasil i Perú.

Les companyies que tenen la concessió d'aquestes hectàrees porten a terme una gestió forestal sostenible de l'àrea. Els recursos actualment disponibles no són suficients per cobrir el monitoratge de la totalitat de l'àrea i per tant no es realitza un adequat control i vigilància de la mateixa. La presència de la nova carretera ha incrementat el nombre de talladors il·legals. Si les empreses, en col·laboració amb ONGs, no aconsegueixen tenir més vigilància a les concessions, aquestes àrees continuaran perdent grans àrees de selva, amb la pèrdua de masses forestals i biodiversitat que això suposa. La compensació d'emissions de CO2 que ha realitzat l'AMB és una alternativa per obtenir els recursos econòmics necessaris per finançar les tasques de vigilància i la producció ecològica de productors rurals i comunitats indígenas (tribus Yine i Mashco Piro) que viuen en la zona.

El projecte també presenta molts beneficis ambientals i socials alhora, ja que aquella selva és molt important a nivell de biodiversitat, i des del punt de vista social, es contribuirà al desenvolupament sostenible de productors rurals i comunitats indígenes. Aquest projecte ha obtingut un alt tipus d'estàndard de verificació, la "Qualificació gold" de CCBS, així com el VCS i FSC.

Prova: $provaURL