Salari de referència metropolità

Actualització 2021
Gent passejant per un pont
Subject:
Social care
Publication date:
Author:
Daleph

Indicadors 2021

Download

Indicadors 2020

Download

Indicadors 2019

Download

Indicadors 2018

Download

Indicadors 2017

Download

Indicadors 2016

Download

Description

En aquest estudi es calcula, per primera vegada, el salari de referència de l'àrea metropolitana de Barcelona basat en la definició d'un pressupost de necessitats bàsiques. A més, gràcies a la diversitat de les dades utilitzades, aquest document presenta el càlcul del salari de referència per a diferents tipologies de llar, així com diversos tipus de municipis, i per Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana. Aquest és el primer estudi que es fa a Espanya en el qual es calcula el salari de referència tal com es planteja als EUA i al Regne Unit. Per tant, es tracta d'un primer pas en la definició de nous indicadors de pobresa i desigualtat.