Pla de turisme metropolità

Pla de turisme metropolità. Una proposta per a l'acció turística metropolitana
Turistes a la plaça Reial de Barcelona
Subject:
Trade and trourism
Area:
Àrea metropolitana de Barcelona
Publication date:
Author:
Rafael de Villasante

Estudi

Download

Description

Aquest estudi pretén analitzar la situació actual sobre les activitats de turisme a l'àrea metropolitana de Barcelona, aixi com diagnosticar globalment el sector.

En aquest context i més enllà de les recomanacions per al debat i la reflexió en el marc d'una estratègia metropolitana per al sector turístic, s'ha elaborat un Pla d'acció turístic metropolità concretat en el desenvolupament de mesures i productes que articulin el turisme metropolità coordinadament amb les administracions locals i supralocals.