Oportunitats per a un sistema agroalimentari ecoinnovador

Back

De la tendència a l'oportunitat

Pomes acabades de recollir
  • Subject: Food system
  • Area: Mundial
  • Publication date:
  • Author: Laboratorio de Ecoinnovación

Description

Aquest informe desenvolupa els potencials escenaris de futur de l'alimentació el 2050. A partir d'aquests, es presenta l'escenari de futur desitjable, des de una visió de coordinació amb tots els agents socials.

Per apropar el sector fins aquesta visió, es desenvolupa un full de ruta en forma d'eixos d'acció sectorialsi prioritaris, així com les estratègies claus.
A la part final de l'iestudi es presenten un conjunt de projectes que ajudin al sector a transitar per aquest full de ruta.