Geografies de la innovació a l'àrea metropolitana de Barcelona

Back
Imatge de l'estudi
  • Subject: Innovation and knowledge
  • Area: AMB
  • Publication date:
  • Author: 300.000 km/s

Description

Quines són les característiques urbanes dels territoris que acullen activitats econòmiques innovadores? Geografies de la innovació és el primer estudi d'àmbit metropolità que analitza la dimensió urbana i territorial de la innovació econòmica. L'objectiu és conèixer quines són les activitats econòmiques innovadores i on se situen, identificar les sinergies que es generen entre si i determinar les característiques dels teixits urbans que les acullen. L'estudi determina els paràmetres urbanístics que tenen més rellevància per a l'aparició d'aquestes activitats i categoritza els teixits urbans metropolitans d'acord amb el seu potencial per acollir-les.

Resum executiu

Annex plànols

Memòria

Atles

Casos d'estudi