Ecosistema comercial metropolità

Back

Diagnosi de l'ecosistema comercial dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Estanteries d'una botigues de bosses de mà i complements per a la dona
  • Subject: Trade and trourism
  • Area: AMB
  • Publication date:
  • Author: Eixos

Description

Aquest estudi pretén aportar llum a l'estat actual del sector comercial a l'àrea metropolitana de Barcelona a través d'un rigorós i exhaustiu anàlisi dels gairebé 130.000 locals comercials que el conformen.

Per a fer-ho s'han analitzat diversos indicadors que permeten establir comparatives entre municipis i desagregar-los a escala de barri i eix comercial. Aquests, de manera conjunta, donen una idea de la salubritat del clima comercial al conjunt de 36 municipis que conformen la metròpoli.

Finalment i en base a la combinació dels resultats obtinguts, els autors proposen una sèrie de recomanacions en forma d'accions específiques per a cadascun dels escenaris detectats.