Anàlisi dels polígons industrials

Back

Anàlisi, descripció i caracterització dels polígons industrials a l'àrea metropolitana de Barcelona

Oficines d'un centre de negoci
  • Subject: Industry and economic recovery
  • Area: AMB
  • Publication date:
  • Author: Innopro

Description

La situació actual dels polígons industrials metropolitans esdevé per a l'AMB una oportunitat per a planificar el desenvolupament futur dels espais industrials liderant un procés de transformació econòmica i social. Per avançar en la configuració dels nous espais, en aquest estudi es plantegen quines són les grans "línies de força" del nou sistema productiu i de quina manera condicionen i determinen els nous espais d'activitat econòmica.

En aquest context i sobre la base de la recollida de la informació disponible, s'ha dut a terme una anàlisi documental amb l'objectiu de fer un diagnòstic de l'actual situació dels polígons d'activitat econòmica (PAE) de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'establir les consideracions que cal prendre per a futures estratègies d'impuls socioeconòmic d'aquests espais.