TROP Tendències NÚM-13

TROP: Tendències | Reptes | Oportunitats | Posicionament
portada
Subject:
Trends Report
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Informative
Edition:
Informe
Supports:
Electronic

Informe de Tendències NUM-13

Download

Synopsis

L'associacionisme als PAE (Polígons d'Activitat Econòmica), una de les principals apostes de la nova Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic. L'aterratge de la consultora Adesso a Sant Cugat o un nou centre tecnològic de MediMarkt, entre les informacions destacades.

El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità.

Author:
Direcció: Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Edició i continguts: Institut Cerdà
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2018
Available languages:
Catalan
Related links