Eficiència energètica a les organitzacions

TROP Sectorials NÚM-11
Portada de la publicació
Subject:
Sector Report
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Informative
Edition:
Informe
Supports:
Electronic

Informe sectorial 11

Download

Synopsis

L'eficiència energètica té com a principal objectiu reduir el consum d'energia a través de la modernització i optimització de les instal·lacions per aconseguir cobrir les necessitats utilitzant menys recursos energètics. És, per tant, una de les maneres més rendibles de reforçar la seguretat de l'abastament energètic i de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Aquest informe tracta l'eficiència energètica des del vessant de les organitzacions; per tant, centra l'anàlisi principalment en la perspectiva dels sectors de serveis i industrial.

Author:
Direcció: Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Edició i continguts: Institut Cerdà
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2019
Available languages:
Catalan
Related links