Economia circular. L'ecodisseny

Back

TROP: Tendències | Reptes | Oportunitats | Posicionament

Portada de la publicació
 • Subject: Informes de tendències
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Informe
 • Supports: Electronic
Synopsis

L'economia circular està cridada a esdevenir una alternativa sòlida als models de producció lineals. És l'aposta de les principals institucions internacionals, nacionals i regionals de tot tipus, que ja han preparat plans d'actuació i han situat com una prioritat a l'agenda l'objectiu d'avançar cap a una economia circular. Aquesta fermesa i consens intencional se sustenten en uns arguments diàfans i demolidors: l'esgotament dels recursos naturals, la contaminació a diverses escales (que amenaça seriosament la salut pública, especialment la de les àrees metropolitanes) i els efectes devastadors que es preveuen a causa del prominent canvi climàtic, que ja s'experimenta arreu del planeta. En conseqüència, a través de l'adopció de mesures per avançar cap a un model econòmic circular, les institucions estan prenent posicions per tal de combatre un conjunt d'amenaces ben presents, que s'han generat principalment a causa d'un model econòmic i de producció basat en plantejaments i lògiques que ja no ens podem permetre: el creixement il·limitat fonamentat en l'esgotament dels recursos naturals.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  10/12/2020
 • Available languages:
  Catalan