Sessió sobre envelliment i soledat

Back

| Subject: Social Policies

La quarta Taula Social presenta iniciatives de Barcelona i el Prat.

El 29 de setembre s'ha celebrat una sessió de treball de la Taula Social Metropolitana d'Envelliment i Soledat, on han participat 16 referents dels municipis metropolitans.

La sessió ha comptat amb la presentació de dues iniciatives: el projecte Antenes, del Part de Llobregat, i l'Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, de Barcelona.

Antenes | Al Prat no estic sol/a

El projecte Antenes és una iniciativa municipal de caràcter comunitari centrada en la prevenció de les situacions de solitud en totes les franges d'edat, fent especial atenció en la incidència en els joves i la gent gran. La seva motivació és detectar els casos d'aïllament relacional en què es fa necessari intensificar i qualificar les relacions socials que conformem l'escut social de protecció de les persones. El projecte es caracteritza per mobilitzar els serveis públics d'atenció per detectar i atendre els casos de solitud, i per establir una pauta de cooperació amb entitats socials, com és el cas de Gats, Creu Roja i organitzacions de joves que treballen mobilitzant voluntariat social en favor de l'acompanyament a les persones que viuen en situació de soledat no desitjada.

La presentació del projecte va anar a càrrec de Nati Mora, cap de secció de Projectes Comunitaris i Territori de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Barcelona contra la soledat | Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030

Per la seva banda, l'Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, de Barcelona, permet seguir l'evolució de les diferents fases de configuració del projecte. En aquest sentit, s'ha mostrat la feina d'anàlisi prèvia dels perfils socials que es troben en situació o risc de solitud, i com les accions plantejades consideren l'adaptació dels serveis públics per atendre les diferents realitats de la soledat (que afecta unes 70.000 persones a la ciutat de Barcelona) seguint, com en el cas del projecte Antenes, criteris de gestió transversal interna de l'ajuntament i de coproducció amb el teixit associatiu a l'extern. En el cas de Barcelona, la territorialització de l'Estratègia és especialment important, a causa de la distribució de la ciutat per districtes i de les diferències de situació entre aquests.

La presentació d'aquest projecte va anar a càrrec de Magda Orozco, directora de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona.

Quarta sessió de treball

Després d'aquestes dues intervencions, s'ha obert un espai per a contribucions per part dels assistents a la sessió, que s'ha caracteritzat per posar en relleu la capacitat d'acció dels municipis metropolitans davant del fenomen de la soledat, i les iniciatives que poden facilitar la contribució cívica (botigues, establiments, equipaments, teixit associatiu) en les estratègies d'acció contra l'aïllament relacional.

Aquesta és la quarta sessió de treball d'aquest àmbit de la Taula Social Metropolitana, un espai de trobada i d'intercanvi de coneixement entre els equips tècnics municipals.