Inclusió a Cerdanyola del Vallès

Back

| Subject: Employment

Projecte singular del Programa de dinamització del mercat de treball de l'AMB

Operaris treballant-hi


Cerdanyola del Vallès ha presentat un projecte de pla d'ocupació que busca, entre altres objectius, la inclusió de persones amb malalties mentals, i que s'integra en el Programa metropolità de dinamització del mercat de treball.

L'equip tècnic de l'AMB que dona suport a aquest programa, que forma part del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'AMB, ha fet una visita de seguiment del projecte, presentat per Cerdanyola del Vallès.

Inclusió social

El projecte presentat per aquest municipi metropolità és un pla d'ocupació amb diverses actuacions, que busca millorar l'entorn de la ciutat i dels seus espais públics. Hi destaca l'aposta per incloure en el mercat de treball col·lectius amb poques oportunitats d'inserció laboral, com ara les persones amb malalties mentals.

Així, doncs, gràcies a aquesta actuació, s'han contractat diverses persones amb malalties mentals i també una persona que les acompanya i tutoritza, amb la intenció d'apoderar-les perquè s'insereixin en el mercat laboral.

L'AMB ha pogut comprovar que el projecte s'està desenvolupant de manera satisfactòria. La feina duta a terme per l'equip municipal està donant com a resultat un bon compliment dels objectius del projecte. Així mateix, s'ha pogut comprovar l'alt grau de satisfacció tant de les persones que hi participen com dels seus responsables directes.

Related publications

Prova: $provaURL