Datasets(1)

Dataset searching forms
  • File/Service
  • Formats
  • Display
    • Despeses de personal Informació sobre el pressupost destinat a retribucions dels treballadors públics de l'AMB.
    • XLS CSV