Vol fotogramètric analògic històric 1965

Back

Vol fotogramètric analògic històric 1965

Technical file card

Un vol fotogramètric consisteix en sobrevolar el territori amb un avió, recobrint-lo amb fotografies d'eix vertical que se solapen tant longitudinal com transversalment. És la primera de les tres etapes necessàries per a l'obtenció de cartografia digital. Les fotografies d'un vol fotogramètic s'ordenen en passades i en números consecutius dins de cada passada.

Les fotografies aèries resultants del vol fotogramètric no tenen una escala exacta, ja que són el resultat d'una perspectiva cònica, on també influeix l'efecte de l'ondulació del terreny.

Aquest vol va ser realitzat per CETFA l'agost de 1965 per encàrrec de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios. Originalment el vol va comprendre tota la meitat sud de la Regió Metropolitana de Barcelona però els fotogrames corresponents a bona part de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès no s'han pogut recuperar de l'arxiu històric. Les seves dades principals són:
 

Escala aproximada
1:20 000
Format de la imatge
23 x 23 cm
Contactes paper
Positius B/N
Núm. de passades
15
Núm. de fotogrames
430 (407 disponibles)
Focal cambra mètrica
152,30 mm

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
HTML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format JSON

View
KMZ Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format KMZ

View
WMTS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMTS

View