Variació del preu mitjà de lloguer respecte de la mitjana de l'àrea metropolitana

Back

Dataset sobre la variació del preu mitjà de lloguer respecte de la mitjana de l'àrea metropolitana l'any 2014

Technical file card

Dataset sobre la variació del preu mitjà de lloguer respecte de la mitjana de l'àrea metropolitana l'any 2014

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card -- Download