Valor Afegit Brut (VAB) de l'AMB per grans sectors

Back

Valor afegit brut (VAB) de l?AMB per grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis classificats segons la CCAE 2009)

Technical file card

Valor afegit brut (VAB) de l?AMB per grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis classificats segons la CCAE 2009).

El VAB representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.).
Nota: Base 2010.

 • Creation date:
  31.01.18
  Update frequency:
  Anual
  Data source:
  IERMB/Ajuntament de Barcelona
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  --
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Unitat: milions d?euros Download
JSON Service
Unitat: milions d?euros View

More infomation