Treballadors afiliats a la Seguretat Social

Back

Ocupació a l'AMB

Technical file card

Informació sobre l'evolució dels treballadors afiliats al sistema de Seguretat Social a Catalunya, província de Barcelona i àrea metropolitana de Barcelona

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
  • Catalan
Download
XLS File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation