Treballadors afiliats a la S.S en activitats comercials

Back

Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Technical file card

Nombre de treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de Treballadors Autònoms dedicats a la venda i reparació vehicles de motor, al comerç a l'engròs i intermediaris i al comerç al detall, en el conjunt de municipis de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation