Taxa d'ocupació per sexe

Back

La taxa d'ocupació és la relació que existeix entre la població ocupada i la població de 16 i més anys.

Technical file card

La seva fórmula de càlcul és la següent: Taxa d'ocupació = (població ocupada / població de 16 anys i més) * 100

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Sèrie històrica des de 2002 per trimestres Download
JSON Service -- Sèrie històrica des de 2002 per trimestres View

More infomation