Situacions problemàtiques segons ciutats

Back

Freqüència de situacions problemàtiques als barris (gens, poc, bastant, molt) segons ciutats.

Technical file card

Percentatge de situacions problemàtiques als barris (gens, poc, bastant, molt) segons ciutats.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation